Wie zijn wij?

Op 18 augustus jl. heeft de gemeente Noordoostpolder bekend gemaakt een bestemmingsplanwijziging te willen doorvoeren voor het adres Leemringweg 19 en bijbehorende kavel. Wij hebben dit bestemmingsplan gelezen en zijn tot de conclusie gekomen dat er enorm ingrijpende wijzigingen staan beschreven die grote gevolgen zullen hebben voor de omgeving. Wij vinden dat deze wijzigingen tegengehouden moeten worden! Als bezorgde buurtbewoners voeren wij daarom actie.

De bezorgde buurtbewoners zijn:

  • Vera Arink
  • Jan Arink
  • Johnbert Dijker
  • Elmire Dijker-van de Noort
  • Ko Marijs
  • Nicole Wiggers