Bezwaar maken

Op deze pagina vind je een voorbeeldbrief waarmee je bezwaar kunt maken tegen de wijziging van het BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED, LEEMRINGWEG 19 TE KRAGGENBURG.

Je kunt de brief aanpassen aan jouw eigen situatie. Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw brief. Verstuur de brief aangetekend én per gewone post of e-mail. En bewaar zelf een kopie.

Je kunt officieel alleen bezwaar maken als je belanghebbende bent. Bijvoorbeeld als je direct naast Netl woont of uitkijkt op het terrein, maar ook als je extra verkeers- en of geluidsoverlast verwacht. Je bent zelfs al belanghebbende als je je zorgen maakt over de natuurgebieden rondom het park waarvan je gebruik maakt. Je kunt jouw zienswijze (deze brief) indienen tot en met 28 september 2022.

Vermeld bij jouw zienswijze:

  • Het onderwerp: ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied, Leemringweg 19 te Kraggenburg’;
  • Waarom je reageert;
  • Jouw naam, adres en handtekening.

Geef je liever mondeling jouw zienswijze, in plaats van een brief te schrijven? Dan kan dat ook. Maak dan een afspraak bij de gemeente. Neem contact op met mevrouw A. Pallandt van het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling op telefoonnummer 06 48134711 of per e-mail: a.pallandt@noordoostpolder.nl. Je kunt ook met haar contact opnemen  voor het stellen van vragen.